Supermarkten in het Verenigd Koninkrijk, zoals bijvoorbeeld Tesco, stellen aan toeleveranciers uit de tuinbouw eisen m.b.t. sociale omstandigheden. Om aan te tonen dat u aan deze eisen voldoet kunt u uw bedrijfsvoering laten toetsen tegen de ETI criteria of opgaan voor het certificaat MPS-Socially Qualified. De ETI Base Code is te vinden op internet: www.ethicaltrade.org

Verschil tussen ETI en MPS Socially Qualified
ETI is hoofdzakelijk ontwikkeld voor de Engelse markt. MPS-Socially Qualified daarentegen is geschikt voor elk willekeurig land en heeft een breder internationaal draagvlak bij de NGO’s en vakbonden. De ETI Base Code vertoont veel overeenkomsten met MPS-Socially Qualified, maar is meer toegespitst op de bloemengroothandel en toeleveringsbedrijven.

Certificeringsproces
Op verzoek beoordeelt MPS-ECAS bedrijven op de criteria van de ETI en reikt, als ze daaraan voldoen, een conformiteitsverklaring aan hen uit. Steeds vaker wordt MPS-ECAS, vanwege de expertise op het vlak van sociale beoordelingen, gevraagd om een beoordeling tegen de negen ETI criteria uit te voeren.

Kenmerken

Voldoet aan eisen supermarkten UK

Goede sociale omstandigheden

MPS-Socially Qualified dekt deze eisen