Op 19 juni 2020 heeft Groenkeur-ondernemer De Heer land en water BV uit Polsbroek als eerste bedrijf de audit Kleurkeur succesvol afgerond. Zij zijn hiermee in het bezit van de oorkonde ‘Groenvoorziening met Kleurkeur’ dat zij in samenwerking met provincie Gelderland als opdrachtgever behaalden. Marco van Vliet, projectleider bij De Heer land en water BV ontving de oorkonde uit handen van Titia Wolterbeek van de Vlinderstichting en Dick Oosthoek van Stichting Groenkeur. Deze oorkonde staat voor ecologisch bermbeheer dat de biodiversiteit bevordert.

Om de oorkonde te kunnen behalen, volgden de medewerkers van het bedrijf als een van de eersten de speciale cursus bij De Vlinderstichting. Daarnaast implementeerde De Heer land en water Kleurkeur-eisen binnen het bedrijf. In opdracht van de provincie Gelderland voert het bedrijf het beheer van de bermen uit langs de N-wegen van het gebied Vallei en Veluwe. Binnen dit bestek voert De Heer land en water maaiwerkzaamheden volgens de Kleurkeur-richtlijn uit, zij stelden samen een beheerplan op. Certificatie-instelling MPS-ECAS heeft als onafhankelijke auditor de papieren en werkzaamheden beoordeeld. Colin Maas, Manager Auditing bij MPS-ECAS, is dan ook blij dat het bedrijf op deze manier kan bijdragen aan de bevordering van biodiversiteit.

Bermbeheer
De provincie Gelderland neemt actief deel aan de ontwikkeling van Kleurkeur en stimuleert het gebruik daarvan langs haar eigen wegen en bij gemeentes en waterschappen in de provincie. ‘We zijn daarom blij dat niet alleen de cursus wordt gevolgd, maar een aannemer verder gaat en het certificaat haalt. We verwachten dat niet alleen onze eigen bermen, maar meer wegbermen hiervan zullen profiteren’, aldus de provincie Gelderland.

Bevorderen biodiversiteit
‘Het is goed dat er een richtlijn is gekomen waarvoor aannemers zich kunnen certificeren. De Heer land en water is al langer bezig met het beheren van bermen op een wijze die de biodiversiteit vergroot. Onder andere voor de gemeente Haarlemmermeer en de provincie Utrecht zijn verschillende pilots uitgevoerd. Met de richtlijnen van Kleurkeur kunnen we hier in de toekomst nog beter invulling aan geven. Wij merken dat opdrachtgevers steeds meer belang hechten aan ecologisch bermbeheer. Door de certificering kunnen bedrijven met bewezen ervaring zich onderscheiden. Dat is een goede zaak’, vertelt Marco van Vliet.

Veel belangstelling
Meerdere bedrijven zijn samen met hun opdrachtgever zich aan het klaarmaken voor ecologisch bermbeheer binnen de richtlijn Kleurkeur. De Vlinderstichting heeft al zo’n 250 diploma’s afgegeven aan mensen die de cursus Kleurkeur basis hebben gevolgd. In de komende maanden volgen nog eens meer dan 150 mensen de opleiding. Zij werken voor verschillende Groenkeur-bedrijven en verschillende overheden.

Kleurkeur
‘Er is al jarenlang vraag naar borging van de kwaliteit van ecologisch bermbeheer’, stelt Titia Wolterbeek, directeur van De Vlinderstichting. Wanneer doe je het bermbeheer goed voor planten en dieren als bedrijf en als opdrachtgever? Met Kleurkeur hebben wij een nieuwe standaard gemaakt voor ecologisch bermbeheer. Wij zijn blij dat deze aansluit bij de praktijk. Hiermee gaan we de komende jaren het verschil maken voor planten en dieren in bermen en daarbuiten.’ De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur hebben in 2019 Kleurkeur ontwikkeld. Kleurkeur staat voor goed maaibeheer van bermen en andere groenstroken. Dankzij Kleurkeur kunnen opdrachtgevers en aannemers zich voorbereiden op een nieuwe standaard voor ecologisch bermbeheer. Beheer dat ruimte laat voor planten en dieren, in het bijzonder insecten.

Stichting Groenkeur
‘Duurzaam werken is ook een onderdeel van het kwaliteitsdenken van de deelnemers binnen de stichting’, zegt directeur Dick Oosthoek. Hij is dan ook blij dat met de succesvolle introductie van deze richtlijn weer een stap in duurzamer werken is gezet. Groenkeur is het enige onafhankelijke keurmerk voor de groene sector in het fysieke domein. Stichting Groenkeur stelt zich tot doel de kwaliteit van het vakmanschap en het duurzaam ondernemen van de groenprofessionals te bevorderen en te behouden. Een Groenkeur-certificaat verzekert opdrachtgevers ervan dat de kwaliteit periodiek wordt gecontroleerd door een onafhankelijke certificatie-instelling. Bedrijven en personen die in het bezit zijn van een Groenkeur-certificaat tonen hiermee aan dat zij kwaliteit serieus nemen en dat zij voldoen aan de eisen die opdrachtgevers stellen aan geleverde diensten en producten.