Vanaf 1 mei 2024 wordt de gewijzigde versie (van 1 februari 2024) van RHP verplicht. Dat houdt in dat MPS-ECAS vanaf 1 mei 2024 audits zal uitvoeren tegen het gewijzigde schema.

Het geactualiseerde schema kan worden gedownload via ‘Mijn RHP’. In de inhoudsopgave (MOD 000) is in rood aangegeven welke modules zijn gewijzigd. De aangepaste tekstdelen in modules zijn ook rood gemarkeerd. Onderstaand treft u een overzicht van de modules en de wijzigingen.

Module Wijziging
010
 • Toevoegingen en wijzigingen diverse definities.
040
 • Herindelen ontheffingen.
 • Wijzigingen ontheffingen proefleveringen (compost nu mogelijk).
 • Toevoegen ontheffingen voor nieuwe producten ter bevordering van innovatie.
 • Toevoegingen intrekking ontheffingen.
050
 • Beperking van het aantal keer opnieuw analyseren van een batch.
 • Systematiek van tekortkomingen ook geldend voor ontheffingen.
060
 • Toevoeging op auditduur.
 • Toevoeging in geval van periodieke audit op hoofdlocatie.
 • Samenvoeging eisen productcontrole en steekproef.
 • Termijn planning productcontrole locatietypen 1, 2, 3 en 4.
 • Formaliseren mogelijkheid tot onaangekondigde steekproef door CI.
110
 • Toevoegingen onderzoeksmethoden ‘Pluggen’.
200
 • Toevoegen eis in geval van afkeur batches bij calamiteit.
210
 • Geen nieuwe norm, module is deels opnieuw ingedeeld. Aparte kop voor bedrijfshygiëne.
260
 • Mushrooms: vervallen eis voor ontsmetting.
 • Mushrooms: herindelen waardering in tabel.
300
 • Herindelen module.
 • Toevoegen producten in categorie B en C.
 • Vervallen specifieke normering kleine partijen spoorelementen.
 • Alternatieve toetsing indien karakteristiektest uitvloeier niet mogelijk is.
 • Aanvullingen eisen bij biostimulanten.
 • Aanvullingen eisen producten categorie C.
 • Mogelijkheid tot verpakt aanwezig zijn D-producten op de RHP locatie.
 • Aanvullingen eisen producten categorie D.
310
 • Idem aan MOD 300 (behalve biostimulanten).
320
 • Herindeling module.
410
 • Aanpassing normering zeeffractie.
430
 • Toevoegen fytosanitaire toets.
 • Verhogen maximale dosering onder aangepaste normen.
435
 • Nieuwe module ‘Gebruikt substraat’ (Consumer).
450
 • Verwijzing naar MOD 300 voor kleuring.
 • Aanpassing frequentie 1:5 analyse en Mn-actief analyse.
460
 • Mushrooms: aanpassing normering organische stof.
 • Mushrooms: Aanpassing methode nematodenanalyse.
490
 • Wijziging normering pH.
 • Toevoegen normering intensief gewassen kokos.
 • Verduidelijking bij controle productkwaliteit.
520
 • Aanpassing frequentie chemisch onderzoek.
 • Aanpassing frequentie contramonsters.
580
 • Aanpassing normering A-cijfer.
 • Aanpassing normering nematoden en methode nematodenanalyse.
700
 • Aanpassen normering mangaan.
 • Toevoegen paragraaf ‘Aanvullende productkenmerking’ voor de ‘Bijsluiter’.
715
 • Verplaatsing passage kleuring naar MOD 300.
720
 • Nieuwe module ‘Pluggen’ (Horticulture).
760
 • Wijziging toetsing intern laboratorium voor pH- en EC-metingen.