Het tot dusver geldende certificatiereglement van MPS-ECAS is geactualiseerd. Het certificatiereglement is terug te vinden op de website van MPS-ECAS. Dit certificatiereglement is van toepassing op alle lopende en toekomstige opdrachten.

De wijzigingen zijn op 19 maart 2024 goedgekeurd door het College van Deskundigen van MPS-ECAS en zijn per 1 augustus 2024 van kracht.

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd in versie 13:
Artikel 5.1.1      Het volgende is toegevoegd: de certificatie mag niet op een wijze worden gebruikt waar de certificerende instelling en/of het certificatiesysteem in diskrediet wordt gebracht die leidt tot verlies van vertrouwen van de markt.

Artikel 5.2.8      Het volgende is toegevoegd: de certificaathouder dient MPS-ECAS schriftelijk op de hoogte te stellen van belangrijke gebeurtenissen die een impact hebben op het gecertificeerde managementsysteem waaronder bijvoorbeeld een overtreding van de nationale of internationale wetgeving, juridische vervolging en calamiteiten.

Artikel 6.d         Het volgende is toegevoegd: een certificaat kan worden opgeschort indien een overtreding heeft plaatsgevonden van de nationale of internationale wetgeving en dit MPS-ECAS, het certificatieschema of de schemaeigenaar in diskrediet kan brengen.

Artikel 8.3.4      Het volgende is toegevoegd: gebruik van het logo is alleen toegestaan zolang de certificaathouder gecertificeerd is.

Indien u MPS-ECAS op de hoogte wilt stellen van een (voor)genomen wijziging, kunt u gebruikmaken van de link.