Deelnemers aan MPS-ABC gebruiken steeds meer gewasbeschermingsmiddelen met een lagere milieubelasting. MPS ziet dit terug in de kwalificaties van klanten: het aantal groene middelen (lage milieubelasting) stijgt en het aantal gebruikte oranje en rode middelen (hogere milieubelasting) neemt af.

Een gevolg hiervan is dat een groep deelnemers de bovengrens voor het gebruik van groene middelen overschrijdt, met als consequentie een negatieve score op dit onderdeel. Voor veel kwekers gaat het namelijk gevoelsmatig tegen alle principes in om, omwille van de MPS-score, minder groene maar meer oranje en/of rode middelen te gebruiken om dit te compenseren. Het toekennen van minpunten voor het gebruik van meer groene middelen dan toegestaan is daarom vorig jaar geschrapt. Kwekers kunnen nu groene middelen blijven gebruiken zonder dat hiervoor minpunten in rekening worden gebracht op de door MPS-ECAS uitgegeven MPS-ABC kwalificatie.

Belangrijk om te vermelden is dat dit een tijdelijke maatregel is. Komend jaar wordt namelijk de Environmental Impact Indicator (EII) geïntroduceerd. Hierbij heeft elke werkzame stof een eigen risicofactor. Doordat elke werkzame stof een eigen risicofactor heeft, wordt de milieuimpact nauwkeuriger en eerlijker bepaald. Hierdoor wordt ook duidelijk of de beperkte inzet van een werkzame stof met een hoog risico een lagere milieulast heeft dan het steeds herhalen van een werkzame stof met een laag risico.