Als een product niet voldoet aan de eisen van voedselveiligheid of kwaliteit, kan dit aanleiding zijn voor een recall van het betreffende product. Verder kunnen er incidenten optreden of kan het zijn dat de toezichthouder vanuit de overheid ingrijpt, iets dat gelukkig maar zelden voorkomt. Deze incidenten dienen gemeld te worden aan MPS-ECAS.

Er geldt ook een plicht voor het melden van producten die teruggetrokken worden, zoals producten die onder controle van de producent staan (denk aan opslag bij een logistieke dienstverlener), maar nog niet aan een klant zijn uitgeleverd. Deze meldplicht geldt alleen als het om een voedselveiligheid gerelateerde terugtrekking gaat.

De certificaathouder dient een besluit tot het terughalen van producten binnen drie werkdagen na het nemen van het besluit via dit formulier in het Engels te melden aan recall@ecas.nl.

Wanneer op het moment van de melding geen corrigerende maatregelen en/of preventief actieplan bekend zijn, wordt u gevraagd om dit binnen 14 dagen aan te vullen.

MPS-ECAS beoordeelt de melding en stelt daarop vast of een aanvullend onderzoek moet plaatsvinden. De recall wordt door MPS-ECAS gemeld in de BRCGS database.