Het MPS-klantenpanel heeft tot doel om in gezamenlijkheid huidige en toekomstige onderwerpen op het gebied van duurzaamheid te bespreken. Door in contact te zijn en blijven met kwekers, handel & retail en andere stakeholders, faciliteert MPS de dialoog over verduurzaming. Daarnaast vragen  we feedback om onze producten en diensten te blijven verbeteren. Tijdens de IPM in Essen willen we graag het vernieuwde MPS-ABC aan u presenteren. Daarnaast hechten we er veel belang aan om internationale klanten en stakeholders te informeren en raadplegen betreffende de hortifootprint en de in ontwikkeling zijnde MPS-LCA (Life Cycle Analysis) module.

Agenda:

– Presentatie vernieuwde MPS-ABC registratieomgeving en certificatieschema
– Ontwikkelingen met betrekking tot Hortifootprint (doel, werkwijze en resultaat)
– Samenhang MPS-LCA module met registratie en certificering MPS-ABC
– Brainstormsessie: hoe kan de data die uit de footprintberekening rolt het beste gepresenteerd worden?
Locatie: IPM Essen, Congrescentrum Oost, Ruimte F
Datum: Woensdag 29 januari 2020
Tijdstip: 11:00 – 13:00 uur (inclusief lunch)
Aanmelden: Stuur een mail naar e.van.hooren@my-mps.com

De voertaal van het MPS-Klantenpanel is Engels.We verwelkomen u graag in Essen!