Onlangs heeft Certificeringscommissie Keurcompost een nieuwe versie van BRL-Keurcompost gepubliceerd, versie 8.0. Vanaf 1 juli 2023 worden de audits uitgevoerd tegen deze versie.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Indicator 3.1.1 is gewijzigd (blz. 19), waarbij scheiding van klasse A en B een belangrijke rol speelt. Registratie met betrekking tot hoeveel klasse A/B is geproduceerd is ook beter geborgd.
  • De Oppervlaktebepaling is opgenomen als meetverplichting. Dit betekent dat analyseren volgens analysefrequentie moet plaatsvinden, maar dat hier geen norm voor geldt. Door de meetverplichting wordt de database groter, hetgeen zal helpen voor normering op termijn.
  • Het gebruik van de Rekenmodule is op verschillende punten in de BRL duidelijker opgenomen.
  • Bijlage G (monstername) is de afgelopen 1,5 jaar in samenspraak met labs/monsternamebedrijven gewijzigd zoals in de BRL 8.0 is opgenomen.
  • In bijlage H is de analysemethode verontreinigingen in samenspraak met de labs gewijzigd én is de methode voor de Oppervlaktebepaling opgenomen.
  • Waar mogelijk, is harmonisatie met de (Europese) CEN in monstername- en analysemethoden meegenomen.

U vindt de gewijzigde beoordelingsrichtlijn hier.