De afgelopen maanden is onduidelijkheid ontstaan over de acceptatie van MPS-GAP en het GGN-label door de internationale handel. MPS-GAP is gebenchmarkt met GLOBALG.A.P. en voldoet aan de eisen van the Floriculture Sustainability Initiative (FSI). De afgelopen tijd zijn gesprekken gevoerd met GLOBALG.A.P. over het GGN-label en MPS-GAP. De uitkomst: met MPS-GAP blijft het mogelijk om te leveren aan de retail in het binnen- en buitenland. Hoe dit werkt vertelt Remco Jansen, Commercial Manager bij MPS. Onderaan vindt u hoe de oplossing er in de praktijk uitziet. 

Remco Jansen, Commercial Manager MPS

Sinds wanneer bestaat MPS-GAP?
MPS-GAP bestaat inmiddels ruim twintig jaar. Het was het eerste schema dat destijds werd gebenchmarkt met GLOBALG.A.P. Onze relatie met GLOBALG.A.P. gaat dus al heel lang terug.

Wat betekent het als een schema, in dit geval MPS-GAP, is gebenchmarkt?
Wanneer een schema wordt gebenchmarkt aan een ander schema, dan is het gebenchmarkte schema minimaal gelijkwaardig aan het origineel. In dit geval is MPS-GAP daarom gelijkwaardig aan GLOBALG.A.P. Flowers & Ornamentals. Al deze kwekers krijgen naast een MPS-nummer ook een GGN-nummer toegekend door GLOBALG.A.P. en een vermelding in de MPS en GLOBALG.A.P. database.

Waarom kiezen kwekers voor MPS-GAP?
Vaak kiezen klanten voor MPS-GAP, omdat zij al MPS-ABC hebben. Het is natuurlijk overzichtelijk om je certificaten af te nemen bij hetzelfde bedrijf. Wij zijn een bedrijf dat is ontstaan vanuit de Nederlandse sierteeltsector en voor kwekers voelt dat vaak vertrouwd. Bovendien voldoe je met MPS-GAP aan de eisen van zowel de retail als FSI.

GLOBALG.A.P. heeft ook een GGN-label. Hoe werkt dat label?
Het GGN-label is het consumentenlogo van GLOBALG.A.P. waarvan kwekers die MPS-GAP gecertificeerd zijn gebruik kunnen maken. Het label moet zorgen voor transparantie door de keten heen: de consument kan zien waar een product vandaan komt. Met de komst van het GGN-label heeft GLOBALG.A.P. ook de eisen en de afdracht aan GLOBALG.A.P. veranderd. De vaste vergoeding van 100 euro is door GLOBALG.A.P. vervangen door een areaal afhankelijke vergoeding. Daarnaast moeten kwekers momenteel aan extra eisen voldoen. Dit jaar betaalt iedereen met MPS-GAP voor het gebruik van het GGN-label, ook als men het niet gebruikt.

Wat is het standpunt van MPS hierover?
MPS is het niet eens met het feit dat MPS-GAP gecertificeerde bedrijven die geen gebruikmaken van het GGN-label, hiervoor moeten betalen. Ook waren we het niet eens dat bedrijven die al een sociaal certificaat hebben ook nog aan GRASP moesten voldoen. Om deze reden zijn we samen met GLOBALG.A.P. en FSI op zoek gegaan naar een oplossing.

Hoe ziet deze oplossing eruit?
Vanaf 1 januari 2021 kunnen producenten die MPS-GAP gecertificeerd zijn ervoor kiezen wel of niet het GGN-label te gebruiken. Alleen kwekers die het GGN-label gebruiken hoeven hiervoor dan te betalen. Wanneer het GGN-label dus niet wordt gebruikt, wordt hiervoor ook niet betaald.

De voorwaarde dat men ook nog aan de eisen van GRASP moet voldoen vervalt indien het bedrijf MPS-SQ gecertificeerd is.

Wanneer een kweker ervoor kiest het GGN-label wel te gebruiken, dan wordt het contract hiervoor rechtstreeks door GLOBALG.A.P. met de kweker geregeld. Hetzelfde geldt voor het in rekening brengen van de vergoeding voor het GGN-label (info@ggn.org). De kwekers die het betreft zijn reeds door GLOBALG.A.P. op de hoogte gesteld.

Optie 1 - MPS-GAP kweker A heeft het GGN-label nodig om te mogen leveren aan een afnemer.

  • Het GGN-label wordt direct met GLOBALG.A.P. geregeld.
  • Aan het gebruik van het GGN-label zit de voorwaarde dat deze kweker moet voldoen aan de extra eisen van GRASP indien het bedrijf  geen ander sociaal certificaat heeft.
  • Deze kweker krijgt een vermelding in de database van GLOBALG.A.P. onder het GGN-nummer.
  • De kosten zijn als volgt: de vaste vergoeding à 100 euro plus de kosten voor het GGN-label die door GLOBALG.A.P. in rekening worden gebracht.

Optie 2 - MPS-GAP kweker B heeft geen GGN-label nodig.

  • Deze kweker voldoet aan alle eisen met alleen MPS-GAP.
  • Deze kweker krijgt een vermelding in de database van GLOBALG.A.P. onder het GGN-nummer.
  • Deze kweker betaalt de vaste vergoeding à 100 euro.

Met MPS-GAP kan dus worden geleverd aan de retail in binnen- en buitenland. Een kweker zit daarom in alle gevallen goed met MPS-GAP. Meer informatie of interesse in MPS-GAP? Neem contact op met Remco Jansen: r.jansen@my-mps.com.