Per 1 juni 2023 is het geactualiseerde certificatieschema MPS-Socially Qualified (MPS-SQ) gepubliceerd (versie 10.1). Deze versie zal op 1 augustus 2023 van kracht gaan.

Wanneer uw bedrijf gecertificeerd is voor MPS-SQ en de audit staat vóór 1 augustus 2023 gepland, wordt de audit nog uitgevoerd conform de vorige versie (versie 10). Wordt de audit na 1 augustus 2023 uitgevoerd, dan is de nieuwe versie (versie 10.1) van toepassing voor uw bedrijf.

De belangrijkste wijzigingen in het certificatieschema zijn onder andere:

 • Audittijd voor locaties buiten de hoofdvestiging is 0,25 dagen (factoren die de auditduur onder andere kunnen beïnvloeden zijn toegankelijkheid en overzichtelijkheid van gegevens, type audit (certificatieaudit of periodieke audit), en het aantal werknemers op de betreffende locatie).
 • Een aantal eisen is opnieuw geformuleerd voor duidelijkere interpretatie.
 • Het basisloon van werknemers is nimmer lager dan de actuele, door de Wereldbank vastgestelde, armoedegrens.
 • Werkweken inclusief overuren mogen niet meer dan 60 uur bedragen.
 • Een aantal aanvullende eisen:
  • werknemers dienen gecompenseerd te worden wanneer zij extra kosten moeten maken als zij buiten hun standplaats moeten werken;
  • overleg met betrekking tot MPS-SQ tussen medewerkers en directie moet geagendeerd worden;
  • een alarm moet aanwezig zijn voor waarschuwing van noodsituaties.

Voor het nieuwe certificatieschema en de nieuwe checklist van MPS-SQ versie 10.1, inclusief de gemarkeerde wijzigingen, kunt u terecht op de website van MPS.